امروز: جمعه ۲ فروردين ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : صفحه اصلی

برگذاری کارگاه مالکیت فکری و سرچ پتنت

مرکز نوآوری و کارآفرینی تک با همکاری دانشگاه فنی شهید منتظری در تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری اقدام به برگذاری کارگاه آموزشی مالکیت فکری و سرچ پتنت نمود


در این کارگاه بیش از 50 نفر از دانشجویان دارای پروژه دانشگاه منتظری حضور داشتند که مهندس عباس زاده به ارائه مباحثی از جمله مالکیت فکری،ثبت اختراع و سرچ پتنت اشاره، و به اهیمیت و نقش مالکیت فکری در دانش و پژوهش و کسب دانش از آن پرداختند