امروز: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: - علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول كشور است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

ثبت مالکیت صنعتی در ایران، همسنگ کشورهای اروپایی انجام می شود

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ثبت مالکیت صنعتی در ایران اسلامی اکنون همسنگ با کشورهای پیشرفت اروپایی انجام می شود.


احمد تویسرکانی روز چهارشنبه در سمنان به خبرنگاران افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس بند 67 برنامه ششم توسعه، توسعه ثبت مالکیت های معنوی را به عنوان امری حقوقی و قضایی در برنامه دارد.
وی بیان کرد: ثبت اختراعات، علایم تجاری و برندهای مالکیت معنوی و طرح های صنعتی، الحاق به کنوانسیون بین المللی، به شکل سیستمی در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در حال انجام است.
تویسرکانی با اشاره به الحاق ایران اسلامی به معاهده PCT همکاری های ثبت بین المللی اختراع، تاکید کرد: بخش ثبت اختراع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور جدی فعال است و استقبال حوزه اقتصادی کشور نیز از آن مطلوب بوده است.
وی با اشاره به رفع موانع ثبت بین المللی جغرافیایی، گفت: اکنون بسیاری از طرح های قالی و فرش ایرانی ثبت بین المللی شده است.
وی ادامه داد: زمینه ثبت بین المللی جغرافیایی برخی محصولات کشاورزی، صنایع دستی و مسایل بخش اقتصادی نیز فراهم شده است تا از ثبت آنها به نام دیگر کشورها پیشگیری شود. 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: برخی تعدی های وسیع موسوم به زمین خواری در گذشته، با اطلاع متخلفان از دستگاه های متولی و چراغ سبز آنها انجام می شده است، ولی اکنون با ساز و کارهای مناسب، اراده جدی برای مقابله با این پدیده در کشور وجود دارد.
ولی الله عبدی کمشانی روز چهارشنبه به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان معرفی شد.