امروز: چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: برای خدمت رسانی بهتر به مردم، کارهای دقیق پژوهشی لازم است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

ستاد پیگیری و نظارت بر اجرای قانون شرکت های دانش بنیان تشکیل شد

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: به دلیل اینکه نظارت بر اجرای قانون شرکت های دانش بنیان به عهده شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری است، ستاد نظارت و پیگیری بر اجرای این قانون را تشکیل دادیم.


به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در حاشیه صد وسی و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف گفت: به دلیل اینکه طراحی، تدوین و اجرای شیوه نامه برنامه ملی آینده نگاری علم وفناوری نیز، زیر نظر شورایعالی عتف است ، این موضوع، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این شیوه نامه در سال گذشته، از سوی معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری پیشنهاد شده و در کمیسیون های دولت به تصویب رسید که زیر نظر شورای عالی عتف طراحی و اجرا شود، افزود: در این جلسه عتف، کلیات شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده به عنوان فرآیند پشتیبان تصمیم سازی شورای عالی عتف به تصویب رسید.

وی عنوان کرد: از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه ارائه گزارش محورهای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بود.

احمدی با بیان اینکه دولت محورهای سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری را میان شش دستگاه تقسیم و پیگیری و هماهنگی میان آنها را بر عهده عتف گذاشته است، اظهار داشت: از آنجا که مسئولیت اجرا و نظارت بر قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر عهده شورایعالی عتف است ستادی در دبیرخانه این شورا تشکیل شد تا بر تمامی بندهای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان نظارت کند.