امروز: چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

راه اندازی مرکز نوآوری فناوری اطلاعات/ ایجاد پارک تجاری فاوا

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران از راه اندازی مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و نیز پارک تجاری علم و فناوری در حوزه فاوا خبر داد.


به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز بدیع، مهمترین برنامه های سال ۹۴ پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را آینده پژوهی و بومی سازی، مشاوره و خدمات پژوهشی فاوا، همکاری در سطوح بخشی، فرابخشی و بین المللی برشمرد و گفت: به منظور تحول پژوهش با تعریف طرح های کلان، بومی سازی فناوری های مرتبط و در کنار آن توسعه آزمایشگاه های تخصصی و تایید نمونه در حوزه ICT را مدنظر قرار خواهیم داد.

ایجاد پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا

وی با تاکید بر نقش مرکز تحقیقات مخابرات در آینده پژوهی و بومی سازی در جهت اقتصاد مقاومتی در حوزه فاوا به ایجاد پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا اشاره کرد و افزود: در این پژوهشکده، رصد فناوری های آینده، سیاستگذاری مبتنی بر نوآوری و اقتصاد مقاومتی و مزیت رقابتی، تجاری سازی، اشتغال مولد و تنظیم مقررات را با توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و زیست محیطی دنبال می کنیم.

احیای دفتر انتقال فناوری و ارتباط با صنعت

معاون پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از احیای دفتر انتقال فناوری و ارتباط با صنعت با هدف ارتقای مالکیت فکری، تولید محصول و تجاری سازی ایده ها و دستاوردهای پژوهشی و نیز احیای دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی پروژه های تعریف شده در لایه های کاربردی، بنیادی، راهبرد و توسعه ای خبر داد.

راه اندازی پارک تجاری علم و فناوری فاوا 

وی با بیان اینکه مشارکت در برقراری تعاملات و همکاری های فناورانه با موسسات تحقیقاتی خارج از کشور در دست بررسی است، از حمایت از پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: رایزنی و مشارکت در برپایی رویدادهای مرتبط با استارتاپ های حوزه فاوا، حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا، راه اندازی پارک تجاری علم و فناوری فاوا و مرکز مجازی رشد و مرکز نوآوری فاوا از جمله اقدامات در این زمینه است. در همین حال برنامه جامعی نیز جهت تعامل با نخبگان متعهد خارج از کشور در دست تهیه است.

برونسپاری طرح های کلان فناوری اطلاعات 

معاون پژوهشگاه در زمینه استفاده از توان بخش خصوصی، دانشگاه ها و مراکز رشد و پارکها در قالب طرح های کلان، گفت: اجرای طرح های کلان با برونسپاری حساب شده به بخش خصوصی تفویض می شود.

بدیع در مورد مهمترین پروژه های پژوهشی سال گذشته مرکز تحقیقات مخابرات، به مطالعات و امکان سنجی ورود اپراتور چهارم ارائه کننده خدمات تلفن همراه پهن باند، تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن، تدوین سند راهبردی توسعه خدمات الکترونیکی روستایی در چارچوب نظام نامه ارجایی خدمات USO و ارائه طرح پایلوت، مدل مفهومی خدمات الکترونیکی و سند توسعه پژوهش و فناوری شبکه ملی اطلاعات و طرح کلان کاربردهای این شبکه اشاره کرد.