امروز: چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: - علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول كشور است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

سازمان پژوهش ها 95 درصد هزينه هاي ثبت بين المللي اختراع را مي پردازد

مخترعان تنها با پرداخت 5 درصد از کل هزينه هاي ثبت مي توانند اختراع خود را به ثبت بين المللي برسانند و 95 درصد باقي مانده را سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران از طريق معرفي به صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران پرداخت خواهد کرد.


تسهيلات پرداخت هزينه هاي ثبت اختراع در خارج از کشور به شرطي به مخترعان تعلق مي گيرد که تاييديه سازمان را دارا باشند. مدير کل دفتر دانش و مالکيت فکري سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران با اعلام اين مطلب افزود: از ابتداي امسال تا ماه جاري 10 اختراع که تاييديه علمي اخذ کرده اند ،به سازمان پژوهش ها معرفي شده اند تا کارهاي ثبت جهاني آن ها آغاز شود و پيش بيني مي کنيم تا پايان سال اين رقم به 500 اختراع افزايش يابد.دکتر انور شلماشي در گفت وگو با مهر تصريح کرد: ثبت اختراع در خارج از کشور 1.5 تا 3 سال زمان مي برد. براي مثال ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات آمريکا حداقل يک سال و ثبت در سازمان جهاني مالکيت فکري به طور ميانگين يک سال و 5 ماه طول مي کشد.شلماشي در رابطه با شرايط اعطاي تاييديه علمي به اختراعات و نوآوري ها گفت: اختراعات طبق قانون مصوب سال 86 بايد داراي شروطي مانند نو بودن در جهان، علمي و عملي بودن و قادر بودن به حل حداقل يک مشکل در زمينه صنعت باشد. عملي بودن به اين معنا که قابليت و کاربرد صنعتي شدن و تبديل به ثروت را داشته باشد.فرد مخترع بايد به اثبات برساند که ايده وي قابليت ساخت و پياده سازي را داراست. اما سازمان پژوهش ها جنبه حمايتي ديگري را نيز براي مواردي قائل شده است که اگر اختراع مورد نظر کار نويي در جهان نباشد اما دانش فني آن در داخل کشور موجود نبوده باشد، بازهم کار با ارزشي محسوب و از آن حمايت مي شود. اين جنبه حمايتي با عنوان " طرح تاييدي " تعريف شده است و بر خلاف اختراع نه به ثبت در اداره ثبت اختراعات نيازي دارد و نه ارائه سند يا گواهي خاص يا اين که در جهان جديد باشد اما در طرح تاييدي بايد نمونه ساخته شده و همين طور توجيه اقتصادي ارائه شود تا بتواند تاييديه عملکرد اخذ کند. وي با اشاره به جنبه حمايتي سازمان پژوهش هاي علمي صنعتي ايران براي ثبت اختراعات در خارج از کشور گفت: مخترع تنها با پرداخت 5 درصد از کل هزينه هاي ثبت مي تواند اختراع خود را به ثبت بين المللي برساند و 95 درصد باقي مانده را سازمان از طريق معرفي به صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران پرداخت خواهد کرد. تسهيلات پرداخت هزينه هاي ثبت اختراع در خارج از کشور به شرطي به مخترعان تعلق مي گيرد که تاييديه سازمان را دارا باشند.