امروز: چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : درباره ماتک از نگاه تصویر

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی ارزشگذاری، تجاری سازی و انتقال فناوری

- این کارگاه با همت و تلاش واحد تجاری سازی این مرکز طراحی و با حضور سه تن از اعضای هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ،به مدت سه روز برگزار گردید . - در این کارگاه معاونین پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، دانشگاه فردوسی ، روسای دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها ، معاونین پژوهشی دانشکده های فنی کشور ، دانشکده فنی شهید منتظری ، مرکز شهید فهمیده و ... حضور داشتند

Bootstrap Slider