مجوز ها و تاییدیه های سامانه

امروز: سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

مقام معظم رهبری: باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم با نگاه مبتكرانه و سازنده بپردازند.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : درباره مامجوز ها و تاییدیه های سامانه