بوم مدل کسب و کار

امروز: سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

مقام معظم رهبری: - تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. ( ۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : کارآفرینیبوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار جدولی است که به صورت ساختار یافته و خلاصه یک مدل کسب و کار را توضیح می دهد که می توانید با استفاده از این بوم به سادگی بر تمام بخش های اصلی کسب و کار اشراف داشته باشید.
بوم مدل کسب و کار اولین بار توسط الکساندر استوروالدر در کتابی با عنوان خلق مدل کسب و کار در مدل 2010 معرفی شد. این بوم از نه بخش تشکیل شده است که در فایل زیر به معرفی کامل اجزای ۹ گانه بوم مدل کسب و کار می پردازیم.

بوم مدل کسب و کار